You are here:   Home Category Blog Hosted IP PBX และสิ่งที่ควรรู้ไว้ก่อนเลือกใช้งาน

Hosted IP PBX และสิ่งที่ควรรู้ไว้ก่อนเลือกใช้งาน

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2013 เวลา 01:01 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์ PDF

บทความโดย ศุวิล ชมชัยยา, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบตู้สาขาหรือ Private Branch Exchange (PBX) เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับระบบโทรศัพท์ขององค์กรที่ทำหน้าที่เสมือนแผงสับสวิทซ์สายโทรศัพท์ไปยังปลายทางที่ต้องการ ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถใช้โทรศัพท์สายเดียวแบบอัตโนมัติที่สามารถโอนสายไปยังหลาย ๆ จุดหมายและใช้งานพร้อมกันแทนการใช้หมายเลขโทรศัพท์สายตรงจำนวนมากตามจำนวนผู้ใช้งาน อีกทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าบำรุงรักษาคู่สาย ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น และในยุคที่โทรศัพท์อินเทอร์เน็ต (Internet Telephony) หรือ VoIP กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ดังนั้น IP PBX จึงเข้ามามีบทบาทที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการสื่อสารขององค์กร เนื่องจาก IP PBX สามารถใช้งานกับ VoIP และระบบโทรศัพท์แบบดั้งเดิมหรือ PSTN (Public Switch Telephone Network) ได้อีกด้วย

สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีจำนวนผู้ใช้งานมาก การจะลงทุนในอุปกรณ์ระบบ VoIP และ IP PBX แบบ premise-based เองนั้นอาจจะไม่เป็นเรื่องยากเท่าใดนัก เนื่องจากจำนวนผู้ใช้งานมากอาจคุ้มค่าในการที่จะลงทุนในระยะยาวและคุ้มทุนในระยะเวลาไม่นาน แต่สำหรับธุรกิจหรือองค์กรขนาดกลางหรือขนาดย่อมที่มีความต้องการใช้งานระบบ VoIP เช่นเดียวกับองค์กรขนาดใหญ่นั้น การเลือกใช้งานระบบ VoIP และ IP PBX โดยผู้ให้บริการจากภายนอก (hosted) ดูจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ


รู้จักกับ Hosted IP PBX

จุดประสงค์หลักของการหันเหมาใช้ VoIP ขององค์กรที่เหมือนกันสำหรับองค์กรทุกขนาดคือการลดค่าใช้จ่ายในการสื่อสารตั้งแต่ภายในองค์กร ระหว่างสำนักงาน สาขาย่อย หรือกับลูกค้า แต่สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้งานมาก การลงทุนในอุปกรณ์ระบบทั้ง VoIP และ IP PBX อาจจะไม่เป็นปัญหามากนัก แต่สำหรับองค์กรที่มีผู้ใช้งานไม่มากนักแต่ยังมีความจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารด้วย VoIP แล้ว hosted IP PBX คือบริการตู้สาขาสำหรับ VoIP โดยผู้ให้บริการจากภายนอกที่องค์กรสามารถใช้บริการโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนในส่วนของอุปกรณ์ IP PBX เองมากนัก ซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีจำนวนผู้ใช้งานไม่มาก อีกทั้งการใช้บริการทั้ง hosted VoIP และ hosted IP PBX มิได้เป็นเพียงแค่การประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบ แต่อาจยังหมายถึงการได้รับบริการระบบสื่อสารแบบรวม (Unified Communication) ที่ได้มาตรฐาน และการบริการจัดการระบบโดยมืออาชีพที่เชี่ยวชาญแทนการลงทุนและสรรหาผู้ดูแลระบบเอง นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งในปัจจุบันทำให้ต้องมีการอัพเกรดระบบอยู่เสมอ ดังนั้น hosted IP PBX จึงสามารถช่วยลดภาระองค์กรในการวางแผนพัฒนาระบบเนื่องจากผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการบำรุงรักษาและอัพเกรดระบบ อีกทั้งการปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีความทันสมัยโดยผู้ให้บริการก็สามารถกระทำได้ไม่ยากนัก


ฟังก์ชั่นการใช้งานของ Hosted IP PBX

องค์ประกอบของฟังก์ชั่นการใช้งานของ IP PBX ที่นอกเหนือจากการจับคู่สาย การต่อสาย การวางสาย และการบันทึกข้อความ/เสียงสนทนา เช่นเดียวกับ IP PBX ทั่วไปแล้ว hosted IP PBX ก็ควรจะมีฟังก์ชั่นการใช้งานอื่น ๆ ด้วยดังนี้

การจัดเส้นทางสาย (Call Routing)

 • ระบบโอเปอเรเตอร์อัตโนมัติ (Automated Attendant) คือระบบอัตโนมัติทำหน้าที่ตอบรับสาย และสามารถสร้างเมนูในการใช้งาน หรือการโอนสายเข้าสู่ระบบฝากข้อความเสียง ซึ่งสามารถตั้งโปรแกรมให้เหมาะกับการใช้งานได้
 • เมนู (Call Menu) คือ เมนูในการใช้งานที่สามารถเลือกได้ตามต้องการ และสามารถย้อนกลับหรือฟังซ้ำได้โดยไม่ต้องวางสายแล้วต่อสายใหม่ อีกทั้งยังสามารถตั้งค่าเมนูการใช้งานได้หลายชุดและเปลี่ยนเมนูการใช้งานตามแต่ช่วงเวลา หรือตัวบุคคลผู้ใช้งานที่อาจมีสิทธิในการใช้ระบบในระดับที่แตกต่างกัน
 • การเพิ่มหรือลดคู่สาย (Managing Extension) คือฟังก์ชั่นการใช้งานที่มีความยืดหยุ่นในการเพิ่มคู่สายใหม่หรือการยกเลิกคู่สายที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งสามารถควบคุมการทำงานแบบ web-based
 • การส่งต่อสาย (Call Forwarding) ช่วยในการโอนสายไปยังจุดหมายโดยอัตโนมัติ ทั้งแบบตั้งโปรแกรมและแบบธรรมดา
 • การโอนสายระหว่างผู้ใช้งาน (Call Transfer) ช่วยในการโอนสายระหว่างผู้ใช้งานได้โดยไม่ต้องโอนกลับมาที่ระบบส่วนกลางก่อน
 • การพักสาย (Call Parking) ในกรณีที่มีสายเข้าและผู้รับปลายทางสายไม่ว่างแต่สามารถพักรอสายจนกว่าปลายทางจะสามารถรับสายได้ โดยไม่จำเป็นต้อวางสายหรือโอนกลับมาที่ระบบส่วนกลาง

ระบบข้อความและการจัดการระบบ

 • สารบบผู้ใช้งาน (User Directory) ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่มีการอัพเดทจากระบบส่วนกลาง
 • กล่องข้อความเสียง (Voice Mail boxes) ซึ่ง hosted IP PBX ควรจะให้มีการบันทึกข้อความเสียงได้ไม่จำกัดจำนวน นอกจากนี้อาจมีระบบการบันทึกการสนทนาแบบอัตโนมัติทั้งสายเข้าและสายโทรออก
 • ระบบถือสายรอ (Call Hold) ที่สามารถจัดให้มีการรอสายตามคิวที่ได้รับโดยไม่มีการตัดสาย มีเสียงเพลงฟังระหว่างรอสาย หรือตั้งโปรแกรมระยะเวลาในการรอสายได้
 • การประชุมสาย (Conference Calling) ที่สามารถใช้ประชุมทางไกลสำหรับสายจากภายในและจากภายนอกได้
 • การบริหารจัดการระบบทางเว็บ (Web-Based System Management and Administration) ที่ช่วยให้การจัดการระบบสามารถกระทำได้ง่ายผ่านทาง Web Browser

การตั้งโปรแกรมการจัดเส้นทางและการตั้งหมายกำหนดการ

 • การตั้งโปรแกรมการจัดเส้นทางสายตามเวลา (Scheduled Call Routing) คือการบริหารจัดการสายเข้าตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้าตามช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น เวลาทำการ วันหยุด หรือนอกเวลาทำการ เป็นต้น
 • ระบบโทรกลับอัตโนมัติ (Automatic Call Back) คือการต่อสายกลับอัตโนมัติเมื่อสายว่าง หรือตามเงื่อนไขที่ตั้งโปรแกรมไว้
 • ระบบคัดกรองสาย (Call Screening) ที่ทำหน้าที่คัดกรองสายโทรเข้า
 • ระบบติดตามสาย (Call Monitoring) ที่สามารถตรวจสอบและติดตามสายเพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน เช่น การเสนอขาย การติดตามหรือบริการลูกค้า เป็นต้น
 • การแทรกสาย (Call Barging) ที่สามารถแทรกการสนทนาในระหว่างที่การสนทนาของคู่สายยังไม่สิ้นสุด ใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน

การใช้งานร่วมกันระบบสำนักงาน

 • การใช้งานร่วมกันอีเมล์ (E-mail Integration) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ E-mail Application เช่น Microsoft Outlook โดยทุกสายที่โทรเข้าสามารถตรวจสอบได้จากรายชื่อ (contact list) ใน MS Outlook หรือ Lotus Note เป็นต้น หรือการโทรออกที่สามารถโทรได้โดยตรงจาก E-mail Application

รูปที่ 1 E-mail Integration กับ MS Outlook (source: www3.inin.com)

 • การใช้งานร่วมกันระหว่างข้อความเสียงกับอีเมล์ (Voice Mail to E-Mail) ช่วยให้การบริหารจัดการกล่องข้อความเสียงส่วนบุคคลสะดวกยิ่งขึ้นเพราะสามารถจัดเก็บหรือเปิดฟังได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
 • การใช้งานร่วมกับระบบเครือข่าย (Data Network Integration) Hosted IP PBX สามารถใช้งานร่วมกันกับระบบเครือข่ายทั่วไป ซึ่งช่วยให้การต่อสายโทรออกทำได้ง่ายเพียงการคลิกธรรมดา หรืออาจรวมถึงการใช้งานร่วมกัน application อีเมล์ หรือระบบ Customer Relationship Management (CRM)
 • Click-to-Dial ช่วยให้การใช้งานสะดวกรวดเร็วเพียงแค่การเลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการบนหน้าจอแทนการคลิกปุ่มหมายเลข


ข้อมูลเบื้องต้นก่อนตัดสินใจเลือก Hosted IP PBX

ก่อนที่จะเริ่มพูดคุยในรายละเอียดกับผู้ให้บริการ Hosted IP PBX ควรจะมีข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ดังนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานทั่วไป

 • จำนวนผู้ใช้งานในองค์กร ตามที่กล่าวมาข้างต้นว่า Hosted IP PBX อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหากมีจำนวนผู้ใช้งานในองค์กรไม่มากนัก เนื่องจากผู้ใช้งานไม่ต้องลงทุนในอุปกรณ์มากนัก แต่ในทางตรงกันข้ามหากจำนวนผู้ใช้งานมาก การลงทุนในอุปกรณ์อาจมีความคุ้มค่ากว่าในระยะยาว อีกทั้งองค์กรขนาดใหญ่มักจะมีฝ่ายระบบหรือมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่เป็นเรื่องยากที่จะลงทุนในอุปกรณ์ระบบและจัดหาบุคลากรมาดูแลบริหารจัดการระบบ IP PBX โดยตรงได้ เมื่อเทียบกับองค์กรที่มีขนาดเล็กและต้องมีการว่าจ้างบุคลากรภายนอก (outsource) เป็นส่วนใหญ่
 • จำนวนจุดใช้งาน สำนักงาน/สาขาย่อย ที่ต้องใช้ VoIP ปริมาณความต้องการใช้งาน VoIP ทั้งในองค์กร และสำนักงาน/สาขาย่อย เป็นหนึ่งในปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดถึงความจำเป็นในการเลือกประเภท IP PBX ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ดังนั้น ปริมาณความต้องการใช้งาน VoIP โดยรวมจะต้องชัดเจน ซึ่งอาจต้องคำนึงถึงปริมาณความต้องการในอนาคตทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอีกด้วย

ข้อมูลด้านเทคนิค

 • ข้อมูลเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ที่มีใช้ในปัจจุบัน เนื่องจากทั้ง VoIP และ Hosted IP PBX 1ต่างก็ทำงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP Network) ดังนั้น รายละเอียดเกี่ยวกับ bandwidth ประเภทของอินเทอร์เน็ตที่ใช้ (DSL, ADSL, Cable Connection), ความเร็วในการรับส่งข้อมูล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควรจะมีข้อมูลเบื้องต้นประเภทนี้ให้มากที่สุด และอาจรวมถึงผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและรายละเอียดของบริการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
 • สภาวะการใช้งานของระบบเครือข่ายในปัจจุบันขององค์กร สภาพการใช้งานในปัจจุบันของระบบเครือข่ายขององค์กรที่รวมถึง load ใช้งานและ bandwidth ที่ยังคงเหลือ ซึ่งผู้ให้บริการ Hosted IP PBX อาจทำการทดสอบระบบเองเพื่อหาข้อมูลที่แน่นอน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ใช้อยู่ไม่เพียงพอ ผู้ใช้บริการอาจต้องอัพเกรดอินเทอร์เน็ตให้มีความเร็วสูงขึ้นเพื่อรองรับการใช้งาน

ข้อมูลของ server

ข้อมูลของ server ก็เป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการ Hosted IP PBX จำเป็นต้องทราบในเบื้องต้น เนื่องจาก server ของแต่ละผู้ผลิตต่างก็มีขีดความสามารถและรายละเอียดทางเทคนิคที่แตกต่างกัน ซึ่ง server ในบางรุ่นอาจมีข้อจำกัดหรือไม่สามารถรองรับการใช้งาน Unified Communication ได้ดีนัก และรายละเอียดของระบบปฏิบัติการที่ใช้บน server ก็เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับขีดความสามารถในการรองรับการใช้งาน unified communication และความปลอดภัยของระบบและข้อมูล (system and data security)

ข้อมูลของระบบโทรศัพท์ที่องค์กรใช้อยู่ในปัจจุบัน

เป็นที่ทราบกันดีว่า VoIP และ IP PBX สามารถใช้งานร่วมกับระบบโทรศัพท์พื้นฐานที่มีใช้อยู่ โดยอุปกรณ์โทรศัพท์เดิมยังสามารถใช้งานร่วมกันได้ผ่านทาง Analog Telephony Adaptor (ATA) อีกทั้ง IP PBX สามารถติดตั้งใช้งานได้โดยไม่ต้องเดินสายหรือวางระบบใหม่ทั้งหมด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทราบข้อมูลทางเทคนิคในเบื้องต้นต่าง ๆ เช่น จำนวนคู่สาย ระบบชุมสาย ผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน รวมถึงรายละเอียดของบริการโทรศัพท์ที่ใช้อยู่ และอื่น ๆ รวมถึงความต้องการใช้งาน VoIP และ IP PBX ขององค์กรที่เป็นได้ทั้งการเปลี่ยนระบบใหม่ทั้งหมดหรือการอัพเกรดเพียงบางส่วน

รูปแบบการใช้งานโทรศัพท์ในปัจจุบันขององค์กร

นอกจากข้อมูลทางเทคนิคแล้ว ข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์ในปัจจุบัน เช่นลักษณะการใช้งาน (usage profile) ในแต่ละเดือน (สายภายใน สายอัตโนมัติ สายทางไกลในประเทศ หรือทางสายไกลต่างประเทศ) ซึ่งสังเกตและประมาณการเฉลี่ยได้จากบิลค่าโทรศัพท์ของแต่ละเดือน อัตราส่วนการใช้งานระหว่างสายเข้าและสายโทรออก และอาจรวมถึงงบประมาณในการลงทุนในระบบ และเป้าหมายในการควบคุมค่าโทรศัพท์ขององค์กร (สำหรับในกรณีที่องค์กรต้องการลดค่าใช้จ่ายเป็นเป้าหมายหลัก)

นอกจากข้อมูลในเบื้องต้นที่ควรจะมีก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้ Hosted IP PBX แล้ว option ต่าง ๆ ที่ต้องการเลือกใช้ต่างก็มีผลต่อต้นทุนค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเช่นกัน ดังนั้นองค์กรควรจะเลือก option ที่จำเป็นต่อการใช้งานจริง ๆ เช่น หมายเลขโทรฟรี (toll free) ซึ่งเหมาะกับธุรกิจที่เน้นการอำนวยความสะดวกในการให้บริการลูกค้า ซึ่งหมายเลขโทรฟรีนั้น ลูกค้าผู้ใช้บริการของธุรกิจไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด แต่องค์กรจะเป็นผู้แบกรับภาระค่าใช้จ่ายเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งานและข้อตกลงกับผู้ให้บริการ Hosted IP PBX และหากองค์กรต้องการที่จะมี call center ก็จะต้องเลือกระหว่างการใช้พนักงานตอบรับโทรศัพท์หรือการใช้โอเปอเรเตอร์อัตโนมัติ (auto attendant) และ voice menu ที่อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้งาน

สำหรับองค์กรที่มีสำนักงานหรือสาขาย่อยและมีการประชุมทางสายเป็นประจำนั้น การเลือกใช้งาน call conference ก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสม แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนสาขายย่อยที่ต้องการเชื่อมต่อสำหรับ call conference ในแต่ละครั้ง การใช้งานร่วมกับ MS Outlook หรือระบบสำนักงานอื่น ๆ ช่วยอำนวยความสะดวกและรวดเร็วต่อการใช้งาน แต่ก็มีค่าบริการที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน


บทสรุป

Hosted IP PBX ช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กได้มีโอกาสใช้ระบบ VoIP เช่นเดียวกับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีระบบเป็นของตนเอง ต่างกันตรงที่ทั้ง Hosted VoIP และ Hosted IP PBX นั้นองค์กรไม่จำเป็นต้องลงทุนในระบบเองสูงมากนัก แต่บรรลุวัตถุประสงค์ในการลดค่าใช้จ่ายในการสื่อสารทางโทรศัพท์ภายในและระหว่างสำนักงานหรือสาขาย่อยได้ อีกทั้งยังสามารถเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการที่มีขีดความสามารถ บริการ ข้อเสนอ และระดับราคาที่หลากหลายตามแต่ความต้องการ

ถึงแม้ว่า Hosted IP PBX จะมีต้นทุนในการติดตั้งวางระบบไม่สูงมากนัก แต่ option ต่าง ๆ ในการใช้งาน ความซับซ้อนของระบบโทรศัพท์ที่ใช้อยู่ รวมถึงปริมาณการใช้งานทั้งภายในและระหว่างสถานที่ ก็มีผลต่อค่าบริการที่ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บ อีกทั้งยังอาจมีต้นทุนแฝงอื่น ๆ เช่น การเตรียมระบบพื้นฐานให้พร้อมรองรับการใช้งาน เช่น ความเร็วของอินเทอร์เน็ต และ server ที่ใช้อยู่ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการลงทุนที่ต้องคำนึงถึงในหลาย ๆ ประเด็นที่รวมถึงการขยายต่อยอดระบบในอนาคต มากกว่าการมุ่งลดค่าใช้จ่ายโดยรวมให้เหลือต่ำสุดเพียงอย่างเดียว ดังนั้น การตัดสินใจเลือกใช้ Hosted VoIP และ Hosted IP PBX จึงควรมองว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารขององค์กรด้วยระบบที่มีขีดความสามารถสูงเพียงพอต่อการใช้งาน ติดตั้งใช้งานร่วมกับระบบเดิมที่มีอยู่ได้ไม่ยากนัก อีกทั้งการได้รับบริการและดูแลบำรุงรักษาระบบโดยมืออาชีพที่เชี่ยวชาญ และค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้คือผลพลอยได้ที่จะตามมา


ที่มา: MICRO COMPUTER, Vol.28, No.296, March 2010

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 15 มกราคม 2013 เวลา 01:03 น.
 

facebooklike

ห้างหุ้นส่วนจำกัดหยดน้ำคอมพิวเตอร์ 51/6 หมู่ 5 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 
 
e-mail : [email protected]

 
   Copyright © 2008-2017 YODNAM COMPUTER LIMITED PARTNERSHIP
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ประเภทที่ 1 เลขที่ NTC/MM/INT/ISP/I/012/2558