รวม DataSheet Grandstream

วันศุกร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 12:05 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์
DataSheet Grandstream

 HandyTone
     HT502
     HT503
     HT701
     HT702/704

 IP Camera
     GXV3501/3504
     GXV3500
     GXV3601
     GXV3601_HD
     GXV3601_LL
     GXV3611_HD
     GXV3611_LL
     GXV3615/3615W
     GXV3615WP_HD
     GXV3651_FHD
     GXV3662_HD

 IP Gateway
     GXW400X
     GXW410X
     GXW4024

 IP Multimedia Phone
     GXV3140
     GXV3175

 IP Phone
     DP71X
     GXP280/285
     GXP1100/1105
     GXP1160/1165
     GXP1200
     GXP1400/1405
     GXP1450
     GXP2000
     GXP2000+Ext
     GXP2100
     GXP2110
     GXP2120
     GXP2124
     GXP2200