กรณีศึกษา SIP Trunk Case1

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2015 เวลา 10:57 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์

Case 1 : บริษัท ร่ำรวยเงินทองมากมาย กำลังขยายสาขาจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดอีก 3 สาขา

ระบบที่มีอยู่ : สำนักงานใหญ่ใช้ตู้สาขาโทรศัพท์ ยี่ห้อ AA  เหลือวงจรสายนอกว่าง 2 วงจร


ความต้องการ :
1. เปลี่ยนระบบใหม่ทั้งหมด

2. แต่ละสาขามีเบอร์โทรเป็นของตนเอง บันทึกเสียงการใช้โทรศัพท์ได้
3. โทรระหว่างสาขาได้เพียงแค่กดหมายเลขง่ายๆ


การออกแบบระบบ :
1. ใช้งานระบบ Cloud IP-PBX

2. ติดตั้ง ATA 24 port 1 เครื่อง และ IP-Phone 10 เครื่องไว้แต่ละสาขา และ ATA 24 port 1 เครื่อง และ IP-Phone 100 เครื่องไว้ที่สำนักงานใหญ่


การใช้งาน :
1. เลขหมายภายในของทั้ง 3 สาขาสามารถโทรหากันได้เพียงแค่กดเบอร์ภายใน เช่น 1001 2002 
สามารถโอนสายภายในได้
2. โทรหากันระหว่างสาขาไม่มีค่าใช้จ่าย
3. โทรต่างประเทศโดยการกด 9+รหัสประเทศ+หมายเลขปลายทาง
4. ลูกค้าโทรเข้าจากภายนอกได้ที่เบอร์ 02-xxx-xxxx 053-xxx-xxx


ค่าบริการ :
1. ATA 24 Port 4 เครื่อง พร้อมติดตั้ง = 40,000 x 4 = 160,000 บาท

2. ค่าเช่า Cloud IP-PBX 40,000 บาทต่อปี
3. ค่าติดตั้ง DID Number 4 หมายเลข =2000 บาท
4. ค่าบริการโทรศัพท์จ่ายตามใช้งานจริง 0.70 บาทต่อนาที หรือเลือกเหมาจ่าย

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 29 กันยายน 2015 เวลา 11:24 น.