เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

วันเสาร์ที่ 09 มิถุนายน 2012 เวลา 08:30 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

       -   ทุกค้าทุกชิิ้้นรับประกันตามเงื่อนไขของผู้ผลิต สามารถส่งเคลมผ่านบริษัทได้

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2015 เวลา 11:15 น.